Arkusik 1959-60
90. rocznica paktów laterańskich i założenia Państwa Watykańskiego
Arkusik 1964
25. rocznica śmierci ks. Giuseppe Diana
Arkusik 1968
500. rocznica śmierci Leonarda da Vinci
Arkusik 1982
350 rocznica śmierci Rembrandta Van Rijn
Zeszycik 1983-84
Boże Narodzenie 2019 – Mozaika w bazylice Santa Maria in Trastevere, Rzym