BLOK 59
Stulecie eparchii Lungro Włosko – Albańskiej
BLOK 60
50. rocznica utworzenia dowództwa karabinierów na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego
BLOK 61
Podróż papieża do Rumunii
BLOK 62
25. rocznica odnowienia Kaplicy Sykstyńskiej
BLOK 63
25. Rocznica dyplomatycznych stosunków między Stolicą Świętą i Izraelem